Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ÉLETRAJZ

 

 

 

 

 

 

Csapó Csaba 1965-ben született, jogász szülők második gyermekeként.

 

 

Jelenleg Budapesten él.

 

Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte, ahol először latin, ógörög, és filozófiai tanulmányokat folytatott, majd angol szakon is diplomát szerzett. 2001-ben állami ösztöndíjat kapott az ELTE Irodalomtudományi Doktoriskoláján működő angol-amerikai irodalom programra, majd itt fejezte be  PhD tanulmányait.

 

Disszertációját Tennessee Williams műveiről írta, “The Dramaturgical Innovations in the Late Plays of Tennessee Williams” (Tennessee Williams dramaturgiai újításai kései színműveiben) címmel, amit 2011-ben védett meg.

 

 

Műfordítással egyetemi évei alatt kezdett rendszeresen foglalkozni.

 

 

Tanítási gyakorlata több évtizedre tehető; különböző nyelviskolákban és középiskolákban tanított nyelvet, kultúrát, és irodalmat. Ezen időszak alatt a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet tankönyvszakértőjeként több középiskolai tankönyv létrejöttében vett részt. 2001-től az ELTE Angol-Amerikai Intézetében oktatott angol és amerikai irodalmat.

 

 

Rendszeres publikációi 2000-től jelennek meg hazai és külföldi szaklapokban. Magyarországon elsőként írt vitaindító cikket a „meleg irodalomról” az Élet És Irodalom hasábjain, ami jelentős visszhangot váltott ki. 2005-től részt vett a Delaware-i egyetem afro-amerikai irodalom professzorainak kezdeményezésére szervezett James Baldwin kötet létrehozásában, s egyedüli nem angol anyanyelvű szerzőként írt egy fejezetet 2006-ban a Peter Lang kiadónál az Amerikai Egyesült Államokban megjelent könyvben. Publikációi témája között európai, angol és amerikai drámák, kortárs magyar és amerikai regények szerepelnek, de emellett művészeti, valamint a buddhista filozófiát tárgyaló írásai is helyt kapnak.

 

 

Konferenciákon – hazánkban és külföldön egyaránt – 2002 óta vesz részt rendszeresen előadóként, a publikációival rokon témakörökben. A publikációk és konferencia előadások mellett rendszeres műfordítói tevékenységet is folytat. A 2005-ben publikált német posztmodern drámaíró, Heiner Müller Hamletgép című drámáját a Magyar Napló Kiadó 2006-ban az év műfordításai között tüntette ki, és jelentette meg egy fordításkötetben.

 

 

Nyelvtudása sokoldalú: jól olvas latinul és ógörögül, valamint kiválóan beszél, ír és olvas angolul, németül, svédül, norvégul, spanyolul, újgörögül és kínaiul.

 

 

Érdeklődési köre szerteágazó: az irodalmon túl filozófiai és esztétikai problémák, valamint művészeti kérdések éppúgy foglalkoztatják, mint az operatörténet, a zeneesztétika és a zeneelmélet.

 

 

Kutatási területén belül a kritikai elméletek közül egyik „izmusnak” sem elkötelezettje, egy kitüntetett iskolát sem preferál. Legfőképpen a következő témákban mélyült el:

 

  - irodalomelmélet, művészetelméletek, kritikai elméletek

 

  - irodalomtörténet és irodalomtudomány

 

  - a műfordítás elmélete és gyakorlata

 

  - színháztudomány és drámatörténet

 

  - operatörténet, színház- és operaesztétika

  - a narratológia, a dekonstrukció, és a gender-tanulmányok alkalmazása a zeneesztétikában

 

 

Jelenleg Konsztantinosz Petrosz Kavafisz költészete és az angol esztéticizmus, valamint a Preraffaelita testvériség közötti kapcsolat kutatásán dolgozik.

 

 

 

  Kizárólag a "http://www.csapocsaba.hu/cikkek/eletrajz/" tekintetében:

 80px-cc-by-sa_icon.svg.png